Organy Narodowego Banku Polskiego

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego mają duży wpływ na oprocentowanie lokat bankowych. Są specjalne organy, które zarządzają Narodowym Bankiem Polskim (NBP). Takimi organami jest Rada Polityki Pieniężnej i Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych NBP.

Rada Polityki Pieniężnej.

Jednym z organów NBP jest Rada Polityki Pieniężnej. W Polsce organ ten został założony w 1998 roku i znajduje się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21. Przewodniczącym rady obecnie jest pan Marek Belka. RPP jest organem decyzyjnym w Narodowym Banku Polskim. Jej zadaniem jest między innymi ustalenie co roku założeń polityki pieniężnej naszego państwa, a także realizacja tych założeń. Rada ma za zadanie ustalić wysokość podstawowych stóp procentowych i ustalić w jaki sposób będą naliczane rezerwy obowiązkowe. Ustalenie takich podstaw ma później wpływ na to jakie będzie oprocentowanie lokat i kredytów bankowych. Rada musi zatwierdzić plan finansowy NBP i sporządzić sprawozdanie z działalności całego Banku.

Zadania RPP.

Najważniejszym zadaniem jakie ma do zrealizowania RPP jest zadbanie o stabilność naszego polskiego pieniądza. Władze muszą zadbać o stabilność złotówki i w miarę o jak najniższy poziom inflacji. Powinna być ona jak najbliższa kwocie 2,5%. Rada ustala również wielkość stóp procentowych NBP oraz składa do sejmu sprawozdanie z wykonania założeń odnoście polityki pieniężnej. Na złożenie takiego sprawozdania Rada Polityki Pieniężnej ma pięć miesięcy od momentu zakończenia danego roku budżetowego. Rada ma obowiązek ustalić jakie będą zasady związane ze stopą rezerw obowiązkowych w pozostałych bankach oraz ustalić zasady operacji otwartego rynku. Wszystkie te zadania są potrzebne, aby mógł prawidłowo funkcjonować nie tylko Narodowy Bank Polski, ale wszystkie inne banki jakie mamy w całym kraju. Rada Polityki Pieniężnej pełni bardzo ważną funkcję w kraju i powinna składać się tylko i wyłącznie z osób, które znają się na bankowości i wiedzą w jaki sposób zadbać o interesy Narodowego Banku Polskiego. Od nich zależy w jaki sposób będą działały banki i czy obywatele będą mogli brać kredyty na dogodnych warunkach i wkładać bezpiecznie pieniądze na lokaty.

Zobacz także:  Chcesz zainwestować w lokaty bankowe?

Słów kilka o składzie Rady Polityki Pieniężnej.

Jak wiadomo żadna instytucja nie może funkcjonować bez odpowiednich osób na poszczególnych stanowiskach. W Polsce w skład takiej rady wchodzi prezes, który jest przewodniczącym rady, a także dziewięciu innych członków. Po trzech powołują prezydent, Sejm oraz Senat. Osoby te pełnią swoje stanowisko prze okres sześciu lat. Obecnie przewodniczącym i prezesem rady jest od 2011 roku pan Marek Belka. Wcześniej funkcję tą pełnił Sławomir Skrzypek. Członkami Rady są Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki, Anna Zielińska-Głębocka, Adam Glapiński, oraz Jerzy Osiatyński. Skład ten został powołany w 2010 roku na okres sześciu lat. Kolejna kadencja zacznie się w 2016 roku. Zarobki poszczególnych członków Rady Polityki pieniężnej z punktu widzenia zwykłego obywatela są bardzo wysokie. Każdy zarabia około 25000 złotych miesięcznie. Wiele osób uważa, że kwota ta jest dosyć wygórowana. Stanowiska są co prawda bardzo odpowiedzialne, gdyż działania poszczególnych osób wpływają na prawidłowe funkcjonowanie bankowości w Polsce. Muszą zadbać o odpowiednie określenie stóp procentowych, aby każdy z banków mógł prawidłowo funkcjonować. Jeżeli sumiennie wykonują swoje obowiązki wynagrodzenie jest adekwatne do ich stanowiska, ale muszą solidnie wykonywać wszystko co jest wpisane w ich stanowisko pracy.

Admin
Lokaty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.