Inwestor indywidualny powinien poszukiwać zyskownych metod lokowania kapitału. Czy lokata bankowa to zatem dobre rozwiązanie przy budowaniu długoterminowych strategii inwestycyjnych? Akurat długoterminowa strategia inwestycyjna zakłada zawsze zabezpieczenie zysków, a lokata bankowa nadaje się do tego po prostu idealnie. W artykule ocenisz zalety lokaty bankowej z perspektywy inwestora indywidualnego.