Prywatne firmy pożyczkowe rywalizują z bankami detalicznymi o zainteresowanie klientów indywidualnych, ale coraz częściej biznesowych. Rynek udzielania krótkoterminowych kredytów gotówkowych ulega dynamicznym zmianom. Dlaczego? Aby zrozumieć zmiany na rynku kredytów krótkoterminowych warto odnieść się do strefy politycznej, podatkowej, technologicznej, a nawet społecznej.