Kredyt gotówkowy to nic innego jak pożyczka pieniędzy od instytucji finansowej jakom jest bank. Wyróżniamy rożnego rodzaju kredyty gotówkowe. Kredyt gotówkowy to to również kredyt na rachunku bieżącym jak i również karta kredytowa. Wszystkie one przyznawane są przez banki indywidualnie. Kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem finansowym wobec banku, które wynika bezpośrednio z podpisanej wcześniej umowy kredytowej z danym bankiem. Główną cecha kredytu gotówkowego jest fakt, że jest on wypłacany wprost na rachunek bankowy kredytobiorcy w formie gotówkowej. Kredyt gotówkowy jest udzielany na dowolny cel. W praktyce oznacza to, że pieniądze z kredytu możemy wydać na to, co nam się podoba. Wejdź po tani kredyt gotówkowy kalkulator na polecanebanki.net jedyny dobry w sieci. Jedyny tak tani kredyt gotówkowy kalkulator na polecanebanki.net.

Dużą rolę przy przyznawaniu kredytu gotówkowego odgrywa zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa to wzięcie pod uwagę dochodów kredytobiorcy i odliczenie od nich wszelkich jego zobowiązań. Równie ważnym jak nie ważniejszym dla banku aspektem przyznawania kredytów gotówkowych jest historia kredytowa kredytobiorcy. Osoby nieposiadające czystej karty w Krajowym Rejestrze Dłużników nie maja raczej szansy na otrzymanie kredytu gotówkowego w banku.

Zabezpieczenia stosowane przez banki.

Najważniejszym z punktu widzenia banku kryterium dla przyznawania kredytu gotówkowego jest możliwie jak najwyższe prawdopodobieństwo, że ów kredyt zostanie spłacony zgodnie z harmonogramem spłat i w całości. Czasami zdarza się, że klientom, którzy posiadają mniejszą zdolność kredytową lub są mało wiarygodni dla banku proponuje się dodatkowe zabezpieczenia kredytu. Takimi zabezpieczeniami mogą być: weksel in blanko, poręczenie osób trzecich-czyli żyrowanie oraz ubezpieczenie kredytu.

Co jest potrzebne by uzyskać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy zaciągany jest na rożne cele. Ze względu na to, że nie są to ogromne kwoty, jakie można by uzyskać na przykład przy kredycie hipotecznym, jego przeznaczenie jest zwykle na mniejsze cele, jakimi mogą być przyjęcia okolicznościowe typu chrzest, komunia, wesele lub urlopy, wyjazdy czy zakup nowego sprzętu do domu.

Aby nasza pożyczka pieniędzy została nam udzielona trzeba wystąpić do banku z odpowiednim wnioskiem kredytowym w formie pisemnej. Chcąc dostać kredyt gotówkowy musimy złożyć do banku wraz z wnioskiem kserokopię dwóch dowodów tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia o dochodach. W przypadku emerytów czy rencistów zamiast zaświadczenia o dochodach koniecznie będzie przedłożenie w banku decyzji wydania świadczenia z ZUS i ostatniego odcinka z emerytury lub renty. Każdy, kto ubiega się o kredyt będzie sprawdzany przez bank.

Kredyty gotówkowe są kredytami krótkoterminowymi. Zazwyczaj przyznawane są na okres od trzech miesięcy do maksymalnie dziesięciu lat. Kredyt gotówkowy jest oprocentowany bardzo wysoko. Dzieje się tak za sprawą małych wymagań, co do wierzytelności wobec klienta przez banki.

Pamiętać należy również, że kredyt gotówkowy to nie tylko pożyczone pieniądze do spłaty. Do jego kosztów zaliczyć również trzeba odsetki, jakimi jest obciążony, prowizję bankową lub marżę bankową. Wszystkie te koszty zsumują się nam w całość kredytu gotówkowego. Klienci, którzy z jakichś powodów nie mogą dostać kredytu w banku skazani są na pożyczki pieniędzy z instytucji parabankowych. Należy pamiętać, że łatwość w uzyskaniu kredytu w takich instytucjach wiąże się z dużymi odsetkami w skali roku dla danego kredytu. Pożyczka pieniędzy w parabanku może okazać się nie lada obciążeniem dla naszego portfela. A takiej sytuacji zdecydowanie trzeba unikać za wszelką cenę.