Rodzaj oprocentowania przy kredytach gotówkowych ma niewielkie znaczenie Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy wiesz, jaki rodzaj kredytu gotówkowego spłacasz, jak wygląda całkowita kwota zobowiązania i rzeczywista stopa oprocentowania. Przy krótkoterminowych kredytach oprocentowanie stałe lub zmienne nie ma wielkiego znaczenia. Nie odczujesz żadnej presji, nawet po zmianach stóp procentowych. Dla większej stabilności budżetu można założyć oprocentowanie stałe. Ważne pole w umowie to informacje o innych kosztach, w tym ubezpieczeniowych, czy dotyczących prowadzenia rachunku osobistego. W większości umów kredytowych znajduje się informacja o organach związanych z ochroną konsumentów. Jeżeli masz wątpliwości lub wykryłeś w umowie kredytowej klauzule niedozwolone zgłoś się z problemem do lokalnego rzecznika praw konsumentów. To bardzo przydatny urząd, który analizuje podobne sprawy bezpłatnie i charakteryzuje się wysoką skutecznością rozwiązywania problemów drobnych kredytobiorców.

Każda zmiana warunków umowy wymaga przekazania odpowiednich informacji W razie zmiany warunków umowy bank musi o nich powiadomić konsumenta. Wiele pozycji w umowie kredytowej można negocjować, ale dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zobowiązania. Zasada jest prosta. Im lepsza zdolność kredytowa, tym korzystniejsze perspektywy negocjacji. Większość problemów dotyczących podpisania umowy kredytowej rozwiązuje kodeks cywilny. Kredytobiorca może w każdym momencie prosić bank o bezpłatne przekazanie harmonogramu spłaty.

Wnioski Kredytobiorca posiada wiele praw, a umowy o kredyty gotówkowe bardzo rzadko zawierają klauzule niedozwolone. To dogodna forma finansowania potrzeb gospodarstwa domowego.