Najbardziej opłacalna formuła długoterminowego oszczędzania

W lokacie progresywnej chodzi z reguły o dopłacanie pieniędzy w trakcie oszczędzania. To zatem wyjątkowy produkt w ofercie bankowości detalicznej. Nowa wpłata nie powoduje straty dotychczas wypracowanych odsetek od kapitału. System progresywny w lokatach to nic innego, jak zwiększanie oprocentowania z czasem obowiązywania depozytu oszczędnościowego. Na początku inwestor indywidualny ma do czynienia tylko z niewielkimi zyskami, natomiast w ostatnich okresach z bezkonkurencyjnymi, dlatego przy dużym portfelu i stopniowym dokładaniu pieniędzy wskazana lokata jest niezwykle opłacalna. Inna, często spotykana nazwa lokaty progresywnej do lokata dynamiczna. Z reguły minimalna kwota lokaty progresywnej to 500 – 1000 złotych, bez ograniczeń maksymalnych. Jeżeli nie zamierzasz dopłacać do lokaty progresywnej zysk obliczysz najprościej przed dodanie wszystkich stawek oprocentowania i podzielenie na miesiące trwania (oczywiście bez założenia procentów składanych).

Elastyczne kształtowanie zysków w lokacie progresywnej

W klasycznej lokacie terminowej inwestor indywidualny jest zmuszony do zachowania depozytu przez cały okres obowiązywania umowy. Zysk narasta dopiero w momencie utrzymania lokaty bankowej do końca. To wiąże się z podatkiem od zysków kapitałowych, potocznie nazywanym podatkiem Belki (wynosi w Polsce 19% i jest automatycznie pobierany przez banki). Lokata progresywna ten problem eliminuje lub mocno minimalizuje w zależności od regulaminu instytucji finansowej. Progresywna lokata zakłada wycofywanie kapitału praktycznie w dowolnym momencie, do tego bez utraty odsetek. Warto, aby inwestor indywidualny dobierał lokaty z częstą kapitalizacją, ponieważ to gwarantuje większe korzyści finansowe przez procent składany. Niektóre lokaty progresywne obowiązują przez wiele lat. Dopiero w ostatnich opłacalność wzrasta powyżej klasycznych depozytów oszczędnościowych. Rynek lokat bankowych funkcjonuje od ponad dziesięciu lat pod presją niskich stóp procentowych. Na razie w planach Narodowego Banku Polskiego nie widać zmian dopasowanych do potrzeb inwestorów indywidualnych.

Prawidłowe porównywanie lokat progresywnych Lokata progresywna to zachęta do wykorzystania procentów składanych, do oszczędzania długoterminowego, bez żadnego ryzyka wejścia z instrumenty rynku kapitałowego. Oczywiście na życzenie bank detaliczny jest w stanie powiązać praktycznie każdą lokatę z funduszami inwestycyjnymi, ale to najczęściej wybór średni lub bardzo mierni ze względu na zyski branży i nadmierne opłaty manipulacyjne. Samodzielna lokata progresywna to najlepszy wybór dla osób, które rozumieją specyfikę długoterminowego oszczędzania, ale nie chcą za bardzo ryzykować i często doglądać kapitału. Porównanie lokaty progresywnej rozpocznij od ściągnięcia faktycznych regulaminów produktów z banków. Nie wierz do końca podstawowym materiałom marketingowym, ponieważ odnoszą się najczęściej tylko do skrajnego/końcowego oprocentowania, a nie do początkowego – najniższego.

Lepsza dyscyplina finansowa Lokata progresywna to pewien ratunek przed klasyczną lokatą bankową, w której trzeba przetrzymywać pieniądze z mocnym ograniczeniem płynności. System progresywny uczy pośrednio oszczędzania i daje inwestorowi indywidualnemu większą dyscyplinę finansową.