Połączenie lokaty bankowej z bardziej ryzykownymi strategiami inwestycyjnymi

Lokata bankowa pełni rolę poduszki bezpieczeństwa dla wypracowanych na rynku kapitałowym zysków. Niektórzy inwestorzy indywidualni łączą oszczędzanie na lokatach z bardziej ryzykownymi instrumentami. To głównie kontrakty na surowce i waluty (giełda walutowa), akcje spółek dywidendowych, obligacje korporacyjne, czy nawet udzielanie pożyczek społecznościowych. Przy wysokich stopach procentowych lokata bankowa opłaca się najbardziej. Inwestor indywidualny musi jednak oceniać realne, a nie nominalne oprocentowanie. Jak to zrobić? Wystarczy od oprocentowania nominalnego wskazanego przez bank detaliczny odjąć wskaźnik inflacji publikowany, np. na stronach Narodowego Banku Polskiego, a także poziom opodatkowania. W Polsce to niestety dziewiętnaście procent. Inwestor indywidualny nie musi się jednak martwić opłacaniem podatku. Robi to bank detaliczny, praktycznie automatycznie w terminie zapadalności lokaty bankowej.

Odpowiednia dywersyfikacja kapitału inwestora indywidualnego

W długoterminowej strategii inwestycyjnej bardzo ważne jest zachowanie podziału kapitału pomiędzy instrumenty bezpieczne, średnio – ryzykowne i mocno ryzykowne. W zależności od podejścia do ryzyka poziomy to odpowiednio 40% na bezpiecznych lokatach bankowych, 30% w średnio – ryzykownych instrumentach i 30% w bardzo ryzykownych. To bardzo popularne limity. Z kapitału na lokacie bankowej wydziel zawsze część, której absolutnie nie ruszysz. To główna poduszka bezpieczeństwa po wystąpieniu naprawdę kryzysowej sytuacji w życiu. Dzięki przeniesieniu kapitału na lokaty bankowe zdecydowanie podnosisz płynność, czego nie można powiedzieć w przypadku inwestycji w papiery wartościowe. Akcje zmieniają regularnie wartość, a odpracowanie strat wymaga nawet kilku miesięcy oczekiwania. Przy zamykaniu lokaty bankowej stracisz jedynie ewentualny zysk z danego okresu rozliczeniowego.

Lokata, a komfort inwestora indywidualnego

Lokata bankowa to na pewno większy komfort psychiczny przy wyszukiwaniu różnych inwestycji na rynku kapitałowym. Inwestor indywidualny nic nie traci, jeżeli wykorzystuje maksymalnie potencjał lokaty bankowej, a przy manipulacji terminami zapadalności, czy lokatami promocyjnymi można faktycznie zarobić bez żadnego ryzyka. Przy dużej awersji do ryzyka lokata bankowa powinna stanowić nawet 60 – 70% portfela inwestycyjnego. Czy wykorzystujesz lokaty we własnej strategii inwestycyjnej i w jaki sposób dzielisz kapitał między instrumenty oszczędnościowe, a inwestycyjne?