Największe ryzyko występuje po złamaniu warunków umowy ze strony kredytobiorcy. W prywatnych firmach pożyczkowych stosuje się z reguły zawyżone opłaty windykacyjne. Kolejne pisma w sprawie spłaty zobowiązania to znaczący koszt dla klienta, często przekraczający 100% wartości pozyskanego kapitału. Prywatne firmy pożyczkowe pobierają również opłaty za ewentualne przedłużenie terminu spłaty. W niektórych instytucjach pozabankowych stopniowo odchodzi się od tej zasady na rzecz bezpłatnego, jednorazowego przedłużenia terminu uregulowania raty. Główne czynniki ryzyka współpracy z parabankiem dotyczą warunków podpisania umowy. Jeżeli podpiszesz umowę, w której dominuje szereg klauzul niedozwolonych, wtedy narażasz się na lichwiarskie warunki spłaty zobowiązania. Co robić, jeżeli naraziłeś się na problemy formalne? Możesz zareagować zgodnie z uwarunkowaniami kodeksu cywilnego, albo zgłosić się do rzecznika praw konsumenta. Ustawa antylichwiarska w znaczący sposób zabezpieczenia interesy kredytobiorców w aktualnych warunkach gospodarczych. Duże ryzyko dotyczy zawyżania kosztów w kredytach krótkoterminowych przez prywatne firmy pożyczkowe. Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie nominalne, prowizja, opłaty za ustanowienie zabezpieczenie, opłaty za dojazd agenta na konsultacje do klienta lub z gotówką, opłaty za przelew przeznaczony do potwierdzenia wiarygodności, za spłatę przed terminem, czy za zmianę warunków umowy. Najwięcej płacisz za pożyczki na duże sumy, ponieważ instytucja pozabankowa wtedy najwięcej ryzykuje.

Ograniczenie ryzyka jest możliwe przez właściwe porównywanie ofert chwilówek, przez monitorowanie opinii dotychczasowych kredytobiorców, przez kontakt z niezależnym ekspertem z branży kredytowej w celu oceny warunków umowy. Obserwuj również listy ostrzeżeń na witrynach Komisji Nadzoru Finansowego i weź pod uwagę wizytę u rzecznika praw konsumenta w razie wystąpienia wskazanych w artykule problemów. Współpraca z parabankami jest obecnie stabilna, a z rynku znika wiele nieuczciwych podmiotów. Era lichwiarskich pożyczek stopniowo dobiega końca, także przez dynamiczny rozwój programu socjalnego 500+.